تقویم مسابقات داخلی - مدرسه شطرنج کانون

آئين نامه مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی پسران
زير 8-10-12 سال کشور / 5 تا 11 فروردین 1389- قزوین


1-مسابقات از روز پنج شنبه مورخ 5/1/89 در قزوین و به ميزبانی هيأت شطرنج استان قزوین برگزار خواهد شد.
2-مقررات فدراسيون جهانی شطرنج (فيده) حاکم بر مسابقات است.
3-ارائه بیمه ورزشی برای شرکت در مسابقات الزامی می باشد.
4-مسابقات هر رده سنی در 9 دور به روش سوئيس برگزار خواهد شد.
5-زمان بازی برای هر بازيکن عبارت است از 90 دقيقه (90×2) برای کل بازی و 30 ثانيه وقت اضافه به ازاء انجام هر حرکت از اولين حرکت بازی.
6-رده بندی براساس مجموع امتيازات کسب شده هر بازيکن در پايان مسابقات تعيين خواهد شد و چنانچه دو يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند برای تعيين رتبه آنها از روش شکستن امتياز به شرح زير و به ترتيب اولويت استفاده مي گردد :

الف: بوخ هولز قطع شده1
ب: بوخ هولز قطع شده2
ج: بوخ هولز متوسط1
د: بوخ هولز متوسط2
ﻫ : مجموع بوخ هولز

7-حکم، کاپ و مدال نفرات اول تا سوم براساس بند 6 توزیع خواهد شد و به نفرات چهارم تا ششم فقط حکم اهدا می شود.
8-سهميه هر استان در هر رده يک بازیکن ميباشد که برگزار کننده محل اسکان بازيکنان مزبور را در طول برگزاری مسابقات تأمين مينمايد. بديهی است ساير هزينه ها به عهده هيأت شطرنج استان شرکت کننده ميباشد.
9-ساير علاقمندان با هزينه شخصی ميتوانند در اين مسابقات شرکت نمايند. در ضمن خوابگاه عمومی جهت استفاده شرکت کنندگان از قرار هر شب 000/80 ریال جهت شرکت کنندگان مهیا می باشد. لازم به ذکر می باشد داشتن معرفی نامه از هیات شطرنج استان متبوع الزامی می باشد و به معرفی نامه های صادر شده از دیگر مراکز آموزشی مانند مدارس شطرنج و غیره ترتیب اثر داده نمی شود.

10- ميزان وروديه برای همه رده ها به شرح زير است :
الف : سهميه هر استان000/100 ريال
ب : غير سهميه 000/150 ريال

11- مسابقات در يک مرحله برگزار می شود و مسابقه انتخابی مجدد برگزار نمی گردد.
12- نفر اول به مسابقات قهرمانی جهان، نفر دوم به مسابقات قهرمانی آسيا اعزام می شوند. (در صورتیکه مسابقات آسیایی و جهانی برای رده 8 سال برگزار شود بند مذکور شامل این رده نیز می گردد.)
13- در صورت تساوی امتياز در مکان اول بين دو يا چند بازيکن، فقط برای اعزام بين دو نفر اول، رويارويي مستقيم برگزار می شود.
14- کلیه شرکت کنندگان می بایست عضو فدراسیون شطرنج بوده و دارای شناسه معتبر و فعال در سیستم جامع فدراسیون شطرنج ج.ا.ا. باشند.
15- بازيکنان بايد قبل از آغاز دور اول مدارک کامل اعم از معرفی نامه، وروديه، بیمه ورزشی و کارت عضویت فدراسیون و اصل و فتوکپی شناسنامه خود را به سرداور مسابقات ارائه نمايند.

شرايط سنی بازيکنان به شرح زير مي باشد :

رده سنی زیر 8 سالمتولدین 11/10/80 به بعد
رده سنی زیر 10 سالمتولدین 11/10/78 به بعد
رده سنی زیر 12 سالمتولدین 11/10/76 به بعد

16- مهلت ثبت نام تا تاريخ : 1/1/89
آدرس محل ثبت نام و پذيرش : قزوین - شهرک مینودر - هتل ورزش
تلفکس هیأت : 3674000-0281
تلفن همراه آقای امینی : 09121823630


>> جدول برنامه مسابقات :

تاریخروزصبحبعدازظهر
5/1/89پنجشنبهورود بازیکناندور اول ساعت 17
6/1/89جمعهدور دوم ساعت 9دور سوم ساعت 17
7/1/89شنبه----دور چهارم ساعت 17
8/1/89یکشنبهدور پنجم ساعت 9دور ششم ساعت 17
9/1/89دوشنبه-----دور هفتم ساعت 17
10/1/89سه شنبه-----دور هشتم ساعت 17
11/1/89چهارشنبهدور نهم (اختتامیه)خروج>> آئين نامه مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی دختران
8-10-12 سال کشور / 5 لغایت 11 فروردین 1389- گیلان


1-مسابقات از روز پنجشنبه مورخ 5/1/89 در رشت و به ميزبانی هيأت شطرنج استان گیلان برگزار خواهد شد.
2-مقررات فدراسيون جهانی شطرنج (فيده) حاکم بر مسابقات است.
3-ارائه بیمه ورزشی برای شرکت در مسابقات الزامی می باشد.
4-مسابقات هر رده در 9 دور به روش سوئيسی برگزار خواهد شد. در صورتیکه تعداد شرکت کنندگان از 127 نفر بیشتر باشد مسابقات این رده در 11 دور برگزار خواهد شد.
5-زمان بازی برای هر بازيکن عبارت است از 90 دقيقه (90×2) برای کل بازی و 30 ثانيه وقت اضافه به ازاء انجام هر حرکت از اولين حرکت بازی.
6-رده بندی براساس مجموع امتيازات کسب شده هر بازيکن در پايان مسابقات تعيين خواهد شد و چنانچه دو يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند برای تعيين رتبه آنها از روش شکستن امتياز به شرح زير و به ترتيب اولويت استفاده مي گردد :
الف: بوخ هولز قطع شده 1
ب: بوخ هولتز قطع شده 2
ج: بوخ هولز متوسط1
د: بوخ هولز متوسط2
ﻫ : مجموع بوخ هولز

7-حکم، کاپ و مدال نفرات اول تا سوم براساس بند 5 توزيع خواهد شد و به نفرات چهارم تا ششم فقط حکم اهداء می شود.
8-سهميه هر استان در هر رده يک نفر ميباشد که برگزار کننده محل اسکان بازيکنان مزبور را در طول برگزاری مسابقات تأمين مينمايد. بديهی است ساير هزينه ها به عهده هيأت شطرنج استان شرکت کننده ميباشد حضور یک نفر بعنوان سرپرست یا مربی همراه نفرات اعزامی هر استان الزامی می باشد.
9-ساير علاقمندان با هزينه شخصی ميتوانند در اين مسابقات شرکت نمايند. (در ضمن خوابگاه عمومی جهت استفاده شرکت کنندگان از قرار هر شب 000/80 ریال جهت شرکت کنندگان مهیا می باشد.) لازم به ذکر می باشد داشتن معرفی نامه از هیات شطرنج استان متبوع الزامی می باشد و به معرفی نامه های صادر شده از دیگر مراکز آموزشی مانند مدارس شطرنج و غیره ترتیب اثر داده نمی شود.

10-ميزان وروديه برای همه رده ها به شرح زير است :
الف: سهميه هر استان000/100 ريال
ب: غير سهميه 000/150 ريال

11- مسابقات در يک مرحله برگزار می شود و مسابقه انتخابی مجدد برگزار نمی گردد.
12-نفر اول به مسابقات قهرمانی جهان، نفر دوم به مسابقات قهرمانی آسيا اعزام می شوند. (در صورتیکه مسابقات آسیایی و جهانی برای رده 8 سال برگزار شود بند مذکور شامل این رده نیز می گردد.)
13- در صورت تساوی امتياز در مکان اول بين دو يا چند بازيکن، فقط برای اعزام بين دو نفر اول، رويارويي مستقيم برگزار می شود.
14- کلیه شرکت کنندگان می بایست عضو فدراسیون شطرنج بوده و دارای شناسه معتبر و فعال در سیستم جامع فدراسیون شطرنج ج.ا.ا. باشند.
15- بازيکنان بايد قبل از آغاز دور اول مدارک کامل اعم از معرفی نامه، وروديه، بیمه ورزشی و کارت عضویت فدراسیون و اصل و فتوکپی شناسنامه خود را به سرداور مسابقات ارائه نمايند.

شرايط سنی بازيکنان به شرح زير مي باشد :

رده سنی زیر 8 سالمتولدین 11/10/80 به بعد
رده سنی زير 10 سال متولدين 11/10/78 به بعد
رده سنی زير 12 سال متولدين 11/10/76 به بعد

16- مهلت ثبت نام تا تاريخ : 1/1/89
آدرس محل ثبت نام و پذيرش : رشت- گلسار- فلکه صابرین- ورزشگاه یادگار امام
تلفن هیات : 7223050-0131
فکس هیات : 7237109-0131
تلفن همراه آقای بیات : 09113340137
آدرس محل اسکان : ورزشگاه شهید عضدی - مهمانسرای المپیک


>> جدول برنامه مسابقات :


تاریخروزصبحبعدازظهر
5/1/89پنجشنبهورود بازیکناندور اول ساعت 17
6/1/89جمعهدور دوم ساعت 9دور سوم ساعت 17
7/1/89شنبه----دور چهارم ساعت 17
8/1/89یکشنبهدور پنجم ساعت 9دور ششم ساعت 17
9/1/89دوشنبه-----دور هفتم ساعت 17
10/1/89سه شنبه-----دور هشتم ساعت 17
11/1/89چهارشنبهدور نهم (اختتامیه)خروج