مقالات آموزشی

جزوات و مقالات آموزشی مدرسه شطرنج کانون مشهد

شطرنج
نویسنده: انجمن شطرنج ایران

اطلاعات بیشتر

تاریخچه شطرنج
نویسنده: مقاله اینتنرنتی

اطلاعات بیشتر

صفحه و مهره های شطرنج
نویسنده: مقاله اینتنرنتی

اطلاعات بیشتر

پیاده در شطرنج
نویسنده: مقاله اینتنرنتی

اطلاعات بیشتر

وزیر در شطرنج
نویسنده: مقاله اینترنتی

اطلاعات بیشتر

اسب در شطرنج
نویسنده: مقاله اینتنرنتی

اطلاعات بیشتر

فیل در شطرنج
نویسنده: مقاله اینتنرنتی

اطلاعات بیشتر

شاه در شطرنج
نویسنده: مقاله اینترنتی

اطلاعات بیشتر

ارزش مهره ها در شطرنج
نویسنده: مقاله اینترنتی

اطلاعات بیشتر

اصطلاحات وضعیتهای مهم
نویسنده: مقاله اینترنتی

اطلاعات بیشتر

نوشتن حرکت های بازی
نویسنده: مقاله اینترنتی

اطلاعات بیشتر

نتیجه شطرنج
نویسنده: مقاله اینترنتی

اطلاعات بیشتر

بازیهای غیر معمول شطرنج
نویسنده: مفاله اینترنتی

اطلاعات بیشتر

درجات شطرنج‌بازان
نویسنده: مقاله اینترنتی

اطلاعات بیشتر

رخ در شطرنج
نویسنده: مقاله اینترنتی

اطلاعات بیشتر

اهداف مدرسه شطرنج کانون

             

افزایش تمرکز             دقت                    خلاقیت 

قدرت تصمیم گیری           پیشرفت تحصیلی            افزایش اعتماد به نفس


فواید شطرنج

1- شطرنج IQ را افزایش می‌دهد.

2- شطرنج از آلزایمر جلوگیری می‌کند.

3- شطرنج هر دو طرف مغز را پرورش می‌دهد.

4- شطرنج خلاقیت را افزایش می‌دهد.

5- شطرنج حافظه را افزایش می‌دهد.

6- شطرنج توانایی حل مسئله را افزایش می‌دهد.

7- شطرنج توانایی خواندن را افزایش می‌دهد.

8- شطرنج تمرکز را افزایش می‌دهد.

9- شطرنج رشد سلول‌های عصبی را افزایش می‌دهد.

10 – شطرنج قدرت برنامه‌ریزی و پیش‌بینی را افزایش می‌دهد.