مسابقات هفتگی

17 بهمن 98
منبع خبر : https://kanoonchess.com/weeklymatch.php

مسابقه هفتگی پنجشنبه در دو گروه برگزار شد که برندگان هر جدول به شرح زیر می باشند:

جدول گروه   A1 :  نفراول:سبحان زحمتی نفردوم: مرصادجنگی نفرسوم: رکسانا زیبدی

 جدول گروه  A2 :  نفراول: طاهازیارتی نفردوم: مبین برزگر نفرسوم: ایلیاسیدلیان

بازگشت

اهداف مدرسه شطرنج کانون

             

افزایش تمرکز             دقت                    خلاقیت 

قدرت تصمیم گیری           پیشرفت تحصیلی            افزایش اعتماد به نفس


فواید شطرنج

1- شطرنج IQ را افزایش می‌دهد.

2- شطرنج از آلزایمر جلوگیری می‌کند.

3- شطرنج هر دو طرف مغز را پرورش می‌دهد.

4- شطرنج خلاقیت را افزایش می‌دهد.

5- شطرنج حافظه را افزایش می‌دهد.

6- شطرنج توانایی حل مسئله را افزایش می‌دهد.

7- شطرنج توانایی خواندن را افزایش می‌دهد.

8- شطرنج تمرکز را افزایش می‌دهد.

9- شطرنج رشد سلول‌های عصبی را افزایش می‌دهد.

10 – شطرنج قدرت برنامه‌ریزی و پیش‌بینی را افزایش می‌دهد.